أینده پژوهی آینده‌نگاری نیازمند پایش روندها ، پویش محیطی و
و تحلیل استراتژیک است
شروع کنید مرکز آینده‌پژوهی ندای آینده
Slide ما به شما کمک می‌کنیم تا آینده‌های ممکن را ببینید ما به شما در شکل دهی آینده کمک می کنیم
کلیک کنید مرکز آینده پژوهی ندای آینده
آینده پژوهی فردا متعلق به کسانی است که می‌توانند آن را بشنوند مرکز آینده پژوهی ندای اینده

 

آینده نگری چیست؟

آینده‌نگاری مجموعه‌ای از رویکردها، ابزارها و مهارت‌هایی را توصیف می‌کند که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا آینده را کشف، تصور و شکل دهند. با درک محرک‌های کلیدی تغییر و پیامدهای این تغییر، آینده‌نگری قصد دارد یک کشور،‌ صنعت و یا کسب‌وکار را «همیشه ماندگار» کند. روش‌شناسی‌های کلیدی، از جمله اسکن افق، تحلیل روند، برنامه‌ریزی سناریو و چشم‌انداز، برای ترسیم زمینه‌های در حال تحول آینده ما و ارزیابی روندهایی که امروزه بیشتر به ما مربوط هستند، استفاده می‌شوند.

خدمات مشاوره

ما تحقیقات هدفمند را انجام می دهیم و از تصمیم گیری در سازمان ها  از طریق برنامه ریزی سناریو، تجزیه و تحلیل مگاترند و ریسک، فرآیندهای نوآوری و آینده نگری استراتژیک حمایت می کنیم.

 

 

مشاوره گروه ناب

ایجاد قابلیت‌های آینده نگری

ما از سازمان‌های بزرگی حمایت می‌کنیم که هدفشان توسعه و ادغام مهارت‌ها، فرآیندها و ساختارهای آینده و آینده‌نگاری برای بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری داخلی است.

 

اطلاعات بیشتر….

Business information and infographics concept.

تحقیقات و تحلیل‌های سفارشی آینده پژوهی 

مانند آینده نگری فناوری

ما از مجموعه گسترده‌ای از روش‌های آینده پژوهی استفاده می‌کنیم تا به تصمیم گیرندگان کمک کنیم تا تغییرات آینده خود را درک کنند، تصمیم گیری را بهبود بخشند و ریسک‌ها را مدیریت کنند. موضوع آینده پژوهی می‌تواند براساس درخواست مشتریان مشخص شود

 

اطلاعات بیشتر….

Scenic Toronto financial district skyline and modern architecture

آینده پژوهی بخش دولت و فناوری های عمومی

بخش آینده پژوهی دولت و فناوری‌های عمومی و برنامه‌ریزی نوآوری اقدامات خود را بر بخش دولتی و مشتریان غیر نظامی متمرکز می‌کند. این کار حول برنامه‌ریزی نوآوری برای حوزه دولتی و عمومی متمرکز است، اما حوزه‌های تخصصی جدیدی در حال حاضر در حال توسعه هستند.

 

اطلاعات بیشتر….

 

 پایش روندها و سیگنال‌های صنایع

ما  سیگنال‌های تأثیرگذار جهانی را تحلیل می‌کنیم. سیگنال‌هایی که منجر به رمزگشایی از تغییرات فرهنگی، پیشرفت‌های فناوری، اجتماعی و تحقیقاتی را که مسیر بشریت را به سوی آینده‌های مختلف نشان می‌دهد.