آینده شرکت‌ها

شرکت آینده، در یک محیط پرتلاطم منافع حاصل از مقیاس و صمیمیت را بهتر و سریعتر به مشتریان ارائه خواهد کرد. بینش‌های ما در مورد چگونگی آماده شدن شرکت‌ها برای عصر بعدی کسب‌وکار بحث می‌کند. هدف ما ایجاد آمادگی ذهنی در میان صاحبان، مدیران و رهبران شرکت‌ها برای شکل دهی به آینده شرکت‌هایشان است. ما در کنار این بینش‌ها خدمات مشاوره‌ای و آموزشی خود را برای مواجهه با آینده پرتلاطم فراهم می‌کنیم.

 

گزارشات آینده پژوهی شرکت‌ها

آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
سلسله مراتبی

آینده شرکت: پایان ساختار سلسله ...

ساختار سنتی، سلسله مراتب فرماندهی و کنترل شرکت‌ها که میراث عصر تیلوریسم است ...
آینده رهبری -1140x736

آینده شرکت: رهبر فردا

در سطح سازمانی، رهبران به بسیاری از قابلیت‌های جدید در حوزه‌های دارایی ...
موتور رشد گروه ناب

آینده شرکت: یافتن موتورهای محرک ...

شرکت‌ها همواره به دنبال نوآوری در کسب و کار محوری خود بوده‌اند ...
رشد

آینده شرکت: باز تعریف نقش ...

بهترین شرکت‌ها نه تنها یک علت وجودی والا، بلکه یک مأموریت جسورانه و ...
بازتعریف سرمایه

آینده شرکت: بازتعریف سرمایه

مدیران در خرج کردن پول سرمایه‌گذاران بی انضباط بودند و به دنبال رشد ...
اکوسیستم

آینده شرکت: دارایی در مقابل ...

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
مقیاس و ارزش منحصربفرد مشتری

آینده شرکت: مقیاس و خلق ...

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
اینده شرکت

آینده شرکت

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
 
 
 
گروه ناب در حوزه‌های زیر به شرکت‌ها  کمک می‌کند.
 
 
 
 
 

بینش‌های مرتبط

آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
سلسله مراتبی

آینده شرکت: پایان ساختار سلسله ...

ساختار سنتی، سلسله مراتب فرماندهی و کنترل شرکت‌ها که میراث عصر تیلوریسم است ...
آینده رهبری -1140x736

آینده شرکت: رهبر فردا

در سطح سازمانی، رهبران به بسیاری از قابلیت‌های جدید در حوزه‌های دارایی ...
موتور رشد گروه ناب

آینده شرکت: یافتن موتورهای محرک ...

شرکت‌ها همواره به دنبال نوآوری در کسب و کار محوری خود بوده‌اند ...

آینده پژوهی

آینده نگریشرکت