بینش‌های ناب، دیدگاه‌های استراتژیک برای ساختن آینده است

۱) بر اساس موضوعات اصلی

تحلیل استراتژیک
عملیات
Lean with businessman holding a tablet computer on a dark vintage background

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
ابزار و تکنیک های ناب

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
Computer numerical control technologies on modern plant production, loading line cartoon vector concept. Technician or engineer with tablet controlling, programing robotized conveyor illustration

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
automation-aumobile-factory-concept-with-3d-rendering-robot-assembly-line-car-factory_493806-7871

هشت اتلاف در تولید ناب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
پنج اصل

چرخه اجرای تولید ناب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
Assembly line production of new car. Automated welding of car body on production line. robotic arm on car production line is working. Wide format shooting automotive. Car factory banner

تولید ناب | همه چیز درباره ...

تولید ناب یکی از روش های تولید است که قصد دارد پاسخگویی به مشتریان ...
هوش مصنوعی
image

الگوریتم DENCLUE

روش خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی یکی از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر ...
image

الگوریتم Optics

(نقاط مرتب سازی برای شناسایی ساختار خوشه بندی) یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر ...
image

الگوریتم PAM

مخفف “پارتیشن در اطراف medoids” است. هدف از این الگوریتم یافتن دنباله ...
_16c923a1-43d7-407b-a804-f9ca4c3e3cad

الگوریتم CLIQUE

شناسایی خودکار زیرفضاهای یک فضای داده با ابعاد بالا که امکان خوشه بندی بهتر ...
_c91ca22a-e4be-4104-bac4-c32689b80d56

الگوریتم Spectral

هر نقطه داده را به عنوان یک گره در یک نمودار و شباهت بین ...
image

الگوریتم MeanShift

خوشه بندی تغییر میانگین یک الگوریتم خوشه بندی غیر پارامتری مبتنی بر چگالی است ...
_01f41b80-6058-464c-9e4b-ebfac3e0d79b

الگوریتم Hierachical

در الگوریتم خوشه بندی k-means ما با چالش های خاصی رو برو هستیم ...
_11b3a7c2-070d-4b7e-a58d-93a460fea2f0

الگوریتم DBSCAN

این نقاط داده با استفاده از این مفهوم اساسی که نقطه داده در محدودیت ...
_2f446954-d4f4-43bc-938d-d8bddccd6f09

الگوریتمFCM

خوشه بندی سخت چیست ؟ در خوشه بندی سخت، هر نقطه داده به یک خوشه ...
image

الگوریتم CLARANS

تحلیل خوشه ای شاخه ای از آمار است که چندین سال است به طور ...
_160415f1-3ed8-41e9-b399-f8d9d6eee72c

الگوریتم K-Modes

KModes چیست؟ KModes یک الگوریتم خوشه‌بندی است که در علم داده برای گروه ...
_4506d6a1-17a4-4708-80e2-d70631892f6e

الگوریتم K-Mediods

در الگوریتم k-means  ابتدا میانگین داده های داخل یک خوشه را محاسبه می ...
_1948e7b8-a019-4f94-a884-3a5dad089535

الگوریتم K-Means

الگوریتمی برای گروه بندی n مشاهده در خوشه های k است که از کوانتیزاسیون ...
علم سیستم
رشد نمایی

مدل بیماری های حاد – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل بیماری های حاد – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل یک بیماری واگیردار – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

رشد S شکل همراه با ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل جهش و نزول

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

رشد S شکل

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

سیستم هدف جو

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
نوسان

سیستم نوسانی

رفتاری که توسط یک سیستم مرتبه دوم یا مرتبه بالاتر نشان داده می‌شود ...
رشد نمایی

رشد نمایی

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون رفتار غافلگیر کننده

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

مراجع آزمون و صحه گذاری

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون حساسیت سیاست

محققان و تصمیم گیرندگان باید تصمیم خود را در مورد اینکه کجا باید تلاش ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون پیش بینی رفتار تغییر ...

آزمون پیش‌بینی رفتار تغییر یافته نشان می‌دهد که در صورت تغییر یک ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون‌های پیامد سیاست

آزمون‌ها را می‌توان برای ایجاد اطمینان در پیامدهای یک مدل برای سیاست ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون اعضای خانواده

آزمون اعضای خانواده می‌پرسد که آیا مدل می‌تواند رفتار نمونه‌های دیگر ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون خطای انتگرال گیری

مدل‌های دینامیک سیستم معمولاً در زمان پیوسته فرموله می‌شوند و با انتگرال ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون حساسیت رفتاری

آزمون حساسیت رفتاری، حساسیت رفتار مدل را به تغییرات مقادیر پارامتر نشان می‌دهد ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون ناهنجاری رفتاری

هنگام شبیه سازی یک مدل دینامیک سیستم، انتظار می‌رود که مدل مانند سیستم ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون بازتولید رفتار

آزمون‌های بازتولید رفتار مقایسه می‌کنند که چگونه رفتار تولید شده توسط مدل ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون‌های رفتار مدل

دومین مرحله مهم در اعتبارسنجی مدل‌های دینامیک سیستم، آزمون‌های اعتبار رفتار مدل ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون سازگاری ابعادی

آزمون سازگاری ابعادی یکی از آزمون‌های اساسی است و باید در حین ساخت ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون کفایت مرزی

آزمون کفایت مرزی مناسب بودن مرز مدل را با هدف مورد نظر ارزیابی می ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون شرایط حدی

دل باید در شرایط حدی مقاوم باشد. یک آزمون مستقیم ساختار مهم، آزمون شرایط ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون تصدیق پارامتر

دومین آزمون تصدیق ساختار، آزمون تأیید پارامتر است و به معنای ارزیابی پارامترهای ثابت ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون تصدیق ساختار

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون های ساختار مدل

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون و صحه گذاری

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
رفتار پویا گروه ناب

Dynamic Behavior

اگرچه تفکر پویا یکی از ساده‌ترین مهارت‌های تفکر سیستمی برای تسلط است ...
نمودار رفتار در طی - گروه ناب زمان

Behavior Over Time

نمودارهای رفتار در طول زمان (BOT) نوعی ابزار تفکر سیستمی هستند. اغلب، تنها زمانی ...
رقابت
رابطه مستقیمی بین رقابت‌پذیری و پایداری اقتصادی در سطح کسب و کارها و سطح ملی وجود دارد.

رقابت پذیری و پایداری

رابطه بین برخی جنبه‌های پایداری و رشد اقتصادی به طور گسترده توسط دانشگاهیان ...
27105

پنج روند اقتصاد جهانی

گزارش رقابت جهانی 2019 یک قطب نمای اقتصادی بسیار ضروری است‌، که 40 سال ...
boy-girl-pulling-rope-playing-tug-war-park

انواع رقابت‌پذیری

در اقتصاد مدرن برای توسعه و پیشرفت باید استراتژی های رقابت پذیر اتخاذ کرد ...
رفاه

رقابت و رفاه

نقش سیاست‌های ضدانحصار به منظور ترویج و محافظت از رقابت، در نهایت ایجاد ...
انحصار

انحصار و رقابت

برای اولین بار در سال 1911 ، دیوان عالی ایالات متحده دریافت كه شرکت استاندارد ...
آینده پژوهی
twitter-header-1500x500 (3)

آینده نگری تکنولوژی

سرعت تغییرات تکنولوژیکی و ظهور فناوری‌های دگرگون ساز به طور مداوم ساختارهای صنعتی ...
آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده نگری اب

آینده نگری آب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده کشاورزی

آینده نگری کشاورزی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
money-2724237_1280

آینده نگری بانک و خدمات ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
Promo-TikTok-TikTok horizontal video ad (2)

آینده نگری خودرو

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
مزیتهای اینده پژوهی

آینده نگری استراتژیک

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
فاضلاب

آینده آب: سیستم‌های غیرمتمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
برنامه ریزی استراتژیک آب

برنامه‌ریزی استراتژیک با تمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری آب

آینده آب: نوآوری‌ها پایداری ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اکوسیستم آب

آینده آب: تأثیر اقتصادی خوشه ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
آینده آب تغییرات شدید اقلیم

آینده آب: تغییرات شدید اقلیم

ایران در دهه‌های اخیر به سرعت در حال گرم شدن بوده است که ...
لجستیک کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: تاثیر کشاورزی عمودی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اقتصاد کشاورزی

آینده کشاورزی: قابلیت اقتصادی کشاورزی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
بازار کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: بازار کشاورزی عمودی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
پلتفرم-1709197_1920

آینده خودرو: پلتفرم‌های کسب ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
بحران های خودرو-5050-1536x1536

آینده خودرو: بحران های مزمن ...

هنگامی‌که یک تغییر ساختاری مانند در دسترس بودن یک فناوری جدید یا تغییر ...
خودرو-1536x864

آینده خودرو: دگرگون سازی صنعت ...

هنگامی‌که یک تغییر ساختاری مانند در دسترس بودن یک فناوری جدید یا تغییر ...
آینده بانکداری

آینده بانکداری: چگونه بازیگران فناوری ...

شرکت‌های فناوری مگا مانند آمازون، اپل، متا و آلفابت(شرکت مادر گوگل)، وارد ...
اینده شرکت

آینده تولید و فناوری – ...

فناوری‌ها بر روی هر مرحله از فرایند تولید و زنجیره‌‌های ارزش جهانی ...
هوش مصنوعی

آینده فناوری:‌ تحلیل پیشرفته و ...

موتور تحلیلی که تمام جنبه‌های اقتصاد متصل را تأمین می‌کند، در حال ...
چاپ سه بعدی 1600x600

آینده فناوری:‌ چاپ سه بعدی

چاپ سه بعدی به طور فزاینده‌ای برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می ...
اینده ساخت

آینده ساخت:‌ فناوری های دگرگون ...

رهبران کسب و کار و سیاست گذاران باید طیف وسیعی از فناوری‌ها و ...
اینترنت اشیا

آینده فناوری:‌ اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) به معنای تعبیه دستگاه‌های فیزیکی با حسگرها، اتصال به شبکه ...
مزارع عمودی ۱

آینده کشاورزی: مزارع عمودی

جمعیت کشور ما همانند سیاره زمین سریعتر از توانایی ما برای تغذیه آن در ...
آینده کارخانه 1600x600

آینده تولید: توسعه فناوری و ...

فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم فاصله و شکاف بین حوزه‌های فیزیکی، دیجیتالی و ...
زنجیره ارزش بانکداری

آینده بانکداری: دگرگون سازی زنجیره ...

برای بانک‌ها، زمان آن فرا رسیده است که زنجیره ارزش سنتی خود را ...
بانکداری باز

آینده بانکداری: چگونه بانکداری باز ...

استفاده از مجوزهای PSD2 راه را برای بانکداری باز هموار کرده است که منجر ...
مدل کسب و کار

آینده بانکداری: سودآوری بانک‌ها ...

مدل‌های جدید کسب‌وکار در بانکداری دیجیتال باید بتوانند با چالش‌های اصلی ...
Smart Buildings - How Washrooms Became Smarter

آینده تجربه کاربری بانکداری: دستیار ...

تقریباً یک پنجم از پاسخ دهندگان در نظرسنجی ایالات متحده گفتند که از دستیارهای ...
نوآوری
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش ضرورتی برای رشد ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش چیست؟ — تکثیر

نوآوری‌های بدون ارزش معمولاً مبتنی بر فناوری، پیشگامانه در بازار یا آینده‌نگر ...
تصفیه فاضلاب

تعریف خلاقیت – چرا،‌ چیستی ...

خلاقیت شامل توانایی توسعه ایده‌های جدید یا استفاده از اشیا یا اطلاعات به ...
اختراع نوآوری - گروه ناب

نوآوری در مقابل خلاقیت

نوآوری بدون شک عامل اصلی رشد شرکت است. مدیران دائماً به دنبال راه‌هایی ...
اختراع - گروه ناب

اختراع چیست

اختراع،‌ کشف یا خلق ایده‌های جدید است. اختراع شامل مفهوم، طراحی، ایجاد مدل ...
Innovation-Wallpaper

حرکت به سمت آینده، نه ...

رهبران سازمان‌ها خود را برای عملیات پس از پاندمی آماده می‌کنند. احتمالا ...
eMemory-Technology-Inc

به کارگیری نوآوری‌های دگرگون ...

ضرورت و پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی در تمام حوزه‌ها و رشته‌هایی ...
1_ucUFV64sxIsR8nntz0Cn0g

نوآوری دیجیتال در حین و ...

رهبران صنعت نگران بازگشت مجدد به شیوه‌های قدیمی خود و استفاده از درس ...
دستاورد اجرا - پایین

تاثیر ماندگار کلیتون کریستنسن بر ...

کتاب معمای نوآور یک کار انقلابی بود و توضیح می‌داد که چگونه شرکت ...
Inspiring-_-TBS-Education

نوآوری دگرگون ساز نیاز به ...

سفر نوآوری دگرگون ساز چالش‌های سختی را به همراه خواهد داشت. نوآوری تحول ...
Spot and Make Use of Disruptive Innovation

حقایقی جاودانه در مورد نوآوری ...

“نوآوری دگرگون ساز فرایندی را توصیف می‌کند که طی آن یک محصول یا ...
Disruptive innovation vs. incremental ...

چهار روش برای مقابله با ...

یکی از رایج ترین نگرانی‌هایی که از مدیران می‌شنویم این است که ...
What-is-disruptive-innovation.

چگونه رهبران کنونی می‌توانند ...

در دنیای کسب وکار، وقوع دگرگون‌سازی شدید بی‌سابقه نیست. به دگرگون‌سازهایی ...
blog-digital-transformation-inevitable

چگونه داده‌های بزرگ در ...

با در دست داشتن اطلاعاتی در مورد جدیدترین و دگرگون‌سازها،‌ فرصت‌های جدیدی ...
Tackling-Disruptive-Innovation_-Agility.

اهمیت نوآوری دگرگون ساز در ...

اگرچه نوآوری همواره به عنوان یک عنصر مهم در دنیای کسب و کار مطرح ...
closeup-shot-human-hand-holding-lamp

تفکر خلاق

تفکر خلاقانه در مورد آینده نیازمند حساسیت به پیچیدگی، حرکت سریع نسبت به دنیای ...
robot-hand-holding-light-bulb-ice-cream

ضرورت استراتژی نوآوری

هر سازمان موفقی در تلاش برای نوآوری است اما غالبا شرکت‌ها از رویکردهای ...
نوآوری

حکمرانی نوآوری

بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که نوآوری و رشد به هم گره خورده‌اند ...
think-difference-business-concept

تفکر خارج از چارچوب

در جستجوی بینش­های جدید در مورد اینکه بازارها و مشتریان شما چه کسانی ...
استراتژی
آینده ارتش آمریکا

چشم انداز ارتش آمریکا برای ...

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی – مطالعه موردی ...

مبدا فعالیت‌های سامسونگ لوازم الکترونیکی نبود. در سال 1938 بنیانگذار سامسونگ، بیونگ چول ...
استراتژی اقیانوس آبی

نقشه ذهنیِ رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی می‌تواند به سازمان‌ها در آزاد کردن و تحقق اقیانوس ...
استراتژی اقیانوس آبی 1500x500

عملیاتی کردن رهبری اقیانوس آبی

رهبران اقیانوس آبی برنده می‌شوند، زیرا وقت و تلاش آنها از فعالیت‌های ...
The true blue ocean – ProjectVRM

سیاست اقیانوس آبی: پیروزی ترودو ...

ترودو، با توجه بیشتر به افراد غیر رأی دهنده، در خلاف جهت سیاسیون سنتی ...
LinkedIn company-background-1536x768

تئوری رهبری اقیانوس آبی

هنگامی که افراد برای اقدامات رهبری شما ارزش قائل هستند، در واقع رهبری شما ...
jeremy-bishop-xaZSE0h7yIY-unsplash-scaled

تفاوت‌های کلیدی رهبری اقیانوس ...

برنامه‌های توسعه رهبری و استراتژی‌های رهبری با این فرض ضمنی که در ...
1551332222701

از استراتژی اقیانوس آبی تا ...

آیا بین استعداد و انرژی بالقوه و استفاده نشده کارکنان از یک طرف و ...
Innovation-Wallpaper

حرکت به سمت آینده، نه ...

رهبران سازمان‌ها خود را برای عملیات پس از پاندمی آماده می‌کنند. احتمالا ...
b2c-hero2

سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌آمیز

صدها شرکت درحال مقدمه چینی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز به امید ...
nokia3310

تصمیمات نوکیا

اقداماتی که منجر به نزول نوکیا شد، یک داستان هشدار دهنده برای شرکت های ...
robot-hand-holding-light-bulb-ice-cream

ضرورت استراتژی نوآوری

هر سازمان موفقی در تلاش برای نوآوری است اما غالبا شرکت‌ها از رویکردهای ...
making-your-competition-irrelevant-with-blue-ocean-strategy

حرکت به سمت استراتژی اقیانوس ...

سال ۲۰۰۵، استراتژی اقیانوس آبی و در سال ۲۰۱۵ ویرایش جدید آن انقلابی در ...
27105

پنج روند اقتصاد جهانی

گزارش رقابت جهانی 2019 یک قطب نمای اقتصادی بسیار ضروری است‌، که 40 سال ...
کتاب های ناب
کتاب استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های استراتژی ...
کتاب سودآوری از کسب و کار محوری

سودآوری از کسب و کار ...

“سودآوری از کسب‌وکار محوری، ابزارهای اصیل و کاربردی جدیدی برای حمله به مسائل بر اساس یک مطالعه گسترده 10 ساله و مطالعات موردی عمیق، نشان می‌دهد ...
کتاب دی ان ای نوآور

DNA نوآوران

با تفکر در مورد نحوه عملکرد این مهارت‌ها، استفاده از استعاره DNA بسیار ...
سرمایه نوآور بالا

سرمایه نوآور

موفقیت نوآورانی مانند جف بزوس آمازون، به توانایی آنها در جلب حمایت از چشم ...
استراتژیست

استراتژیست

کتاب‌های زیادی در مورد استراتژی در سی سال گذشته نوشته شده است، اما ...
Temp-1500x500

استراتژی اقیانوس آبی

در سال 2005‌، دبلیو چان کیم و رنه مابورگن با تشویق شرکتها برای ترک ...
کتاب شتابدهی

شتاب‌دهی

ما یک سیستم عملیاتی دو گانه پیشنهاد می‌کنیم که یک سیستم به کار ...
کتاب معمای نوآور

معمای نوآور

معمای نوآوران" یکی از مهمترین - اگر نه مهمترین – کتاب‌هایی است که نحوه وقوع ...
25

دستاورد اجرا

دستاورد اجرا به دنبال اتصال استراتژی به عملیات برای خلق مزیت رقابتی است، شش ...
عصر جدید نوآوری

عصر جدید نوآوری

عصر جدید نوآوری بینش‌ها و شیوه‌های مورد نیاز شما را برای افزایش ...
99

روش نوآور

رویکرد روش نوآور،‌ به طور سیستماتیک ابزارهای قدرتمندی را معرفی می‌کند که  میزان ...
کتاب ذهنیت بنیان گذار

ذهنیت بنیان گذار

اکثر شرکت‌های بزرگ و موفق به عنوان شورشی شروع به کار کرده‌اند ...
استراتژی-کارساز

استراتژی کارساز

کتاب استراتژی کارساز پنج فرمان را برای از بین بردن فاصله استراتژی تا اجرا ...

                                                   بینش‌های ما ، مبتنی بر روندهای جهانی 

۲) براساس موضوعات فرعی

نفت و پتروشیمی
آب
اینده نگری اب

آینده نگری آب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
فاضلاب

آینده آب: سیستم‌های غیرمتمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
برنامه ریزی استراتژیک آب

برنامه‌ریزی استراتژیک با تمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری آب

آینده آب: نوآوری‌ها پایداری ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اکوسیستم آب

آینده آب: تأثیر اقتصادی خوشه ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
آینده آب تغییرات شدید اقلیم

آینده آب: تغییرات شدید اقلیم

ایران در دهه‌های اخیر به سرعت در حال گرم شدن بوده است که ...
کشاورزی
اینده کشاورزی

آینده نگری کشاورزی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
لجستیک کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: تاثیر کشاورزی عمودی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اقتصاد کشاورزی

آینده کشاورزی: قابلیت اقتصادی کشاورزی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
بازار کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: بازار کشاورزی عمودی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
مزارع عمودی ۱

آینده کشاورزی: مزارع عمودی

جمعیت کشور ما همانند سیاره زمین سریعتر از توانایی ما برای تغذیه آن در ...
خودرو
Promo-TikTok-TikTok horizontal video ad (2)

آینده نگری خودرو

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
پلتفرم-1709197_1920

آینده خودرو: پلتفرم‌های کسب ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
بحران های خودرو-5050-1536x1536

آینده خودرو: بحران های مزمن ...

هنگامی‌که یک تغییر ساختاری مانند در دسترس بودن یک فناوری جدید یا تغییر ...
خودرو-1536x864

آینده خودرو: دگرگون سازی صنعت ...

هنگامی‌که یک تغییر ساختاری مانند در دسترس بودن یک فناوری جدید یا تغییر ...
بانک و خدمات مالی
money-2724237_1280

آینده نگری بانک و خدمات ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
آینده بانکداری

آینده بانکداری: چگونه بازیگران فناوری ...

شرکت‌های فناوری مگا مانند آمازون، اپل، متا و آلفابت(شرکت مادر گوگل)، وارد ...
زنجیره ارزش بانکداری

آینده بانکداری: دگرگون سازی زنجیره ...

برای بانک‌ها، زمان آن فرا رسیده است که زنجیره ارزش سنتی خود را ...
بانکداری باز

آینده بانکداری: چگونه بانکداری باز ...

استفاده از مجوزهای PSD2 راه را برای بانکداری باز هموار کرده است که منجر ...
مدل کسب و کار

آینده بانکداری: سودآوری بانک‌ها ...

مدل‌های جدید کسب‌وکار در بانکداری دیجیتال باید بتوانند با چالش‌های اصلی ...
Smart Buildings - How Washrooms Became Smarter

آینده تجربه کاربری بانکداری: دستیار ...

تقریباً یک پنجم از پاسخ دهندگان در نظرسنجی ایالات متحده گفتند که از دستیارهای ...
آینده بانکداری

آینده بانکداری: بازآفرینی محصولات بانکداری ...

با رشد تعداد کاربران و شتاب بیشتر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به دلیل ...
بانکداری

آینده بانکداری: آینده بانک و ...

اگرچه بسیاری از بانکداران خرد و متخصصان، استارت‌آپ‌های هوشمند فین‌تک را ...
آینده بانک

آینده بانکداری: آمازون و صنعت ...

شرکت‌های فناوری مگا مانند آمازون، اپل، متا و آلفابت(شرکت مادر گوگل)، وارد ...
آینده بانک

آینده بانک: رشدی فراتر از ...

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
آینده بانکداری

آینده بانکداری: قابلیت‌های کلیدی ...

هر مدیری باید برای ساختن شرکت آینده خود باز تعریفی از کار داشته باشد ...
تکنولوژی
twitter-header-1500x500 (3)

آینده نگری تکنولوژی

سرعت تغییرات تکنولوژیکی و ظهور فناوری‌های دگرگون ساز به طور مداوم ساختارهای صنعتی ...
اینده شرکت

آینده تولید و فناوری – ...

فناوری‌ها بر روی هر مرحله از فرایند تولید و زنجیره‌‌های ارزش جهانی ...
هوش مصنوعی

آینده فناوری:‌ تحلیل پیشرفته و ...

موتور تحلیلی که تمام جنبه‌های اقتصاد متصل را تأمین می‌کند، در حال ...
چاپ سه بعدی 1600x600

آینده فناوری:‌ چاپ سه بعدی

چاپ سه بعدی به طور فزاینده‌ای برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می ...
اینده ساخت

آینده ساخت:‌ فناوری های دگرگون ...

رهبران کسب و کار و سیاست گذاران باید طیف وسیعی از فناوری‌ها و ...
اینترنت اشیا

آینده فناوری:‌ اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) به معنای تعبیه دستگاه‌های فیزیکی با حسگرها، اتصال به شبکه ...
آینده کارخانه 1600x600

آینده تولید: توسعه فناوری و ...

فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم فاصله و شکاف بین حوزه‌های فیزیکی، دیجیتالی و ...
Continuous-innovation-VS-disruptive.

پنج نوآوری دگرگون ساز که ...

به نظر می‌رسد پنج فناوری نوظهور در طی سال‌ها‌ی آینده، آماده ...
ناب
Lean with businessman holding a tablet computer on a dark vintage background

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
ابزار و تکنیک های ناب

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
Computer numerical control technologies on modern plant production, loading line cartoon vector concept. Technician or engineer with tablet controlling, programing robotized conveyor illustration

ابزارها و تکنیک‌های تولید ...

ایده‌های عالی زیادی برای اجرای تولید ناب وجود دارد‌. سوالی که مطرح است ...
automation-aumobile-factory-concept-with-3d-rendering-robot-assembly-line-car-factory_493806-7871

هشت اتلاف در تولید ناب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
پنج اصل

چرخه اجرای تولید ناب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
Assembly line production of new car. Automated welding of car body on production line. robotic arm on car production line is working. Wide format shooting automotive. Car factory banner

تولید ناب | همه چیز درباره ...

تولید ناب یکی از روش های تولید است که قصد دارد پاسخگویی به مشتریان ...
شرکت
آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
pexels-fauxels-3183150

آینده کار: بازتعریف فلسفه کار

هر مدیری باید برای ساختن شرکت آینده خود باز تعریفی از کار داشته باشد ...
image

آینده شرکت: گذار از دوره ...

ما از یک دوره تاریخی در عصر کسب و کارها خارج می‌شویم و ...
سلسله مراتبی

آینده شرکت: پایان ساختار سلسله ...

ساختار سنتی، سلسله مراتب فرماندهی و کنترل شرکت‌ها که میراث عصر تیلوریسم است ...
آینده رهبری -1140x736

آینده شرکت: رهبر فردا

در سطح سازمانی، رهبران به بسیاری از قابلیت‌های جدید در حوزه‌های دارایی ...
موتور رشد گروه ناب

آینده شرکت: یافتن موتورهای محرک ...

شرکت‌ها همواره به دنبال نوآوری در کسب و کار محوری خود بوده‌اند ...
رشد

آینده شرکت: باز تعریف نقش ...

بهترین شرکت‌ها نه تنها یک علت وجودی والا، بلکه یک مأموریت جسورانه و ...
بازتعریف سرمایه

آینده شرکت: بازتعریف سرمایه

مدیران در خرج کردن پول سرمایه‌گذاران بی انضباط بودند و به دنبال رشد ...
اکوسیستم

آینده شرکت: دارایی در مقابل ...

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
مقیاس و ارزش منحصربفرد مشتری

آینده شرکت: مقیاس و خلق ...

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
اینده شرکت

آینده شرکت

در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در حال تغییر است. امروز می‌توان هر ...
پویایی سیستم‌ها
رشد نمایی

مدل بیماری های حاد – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل بیماری های حاد – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل یک بیماری واگیردار – ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

رشد S شکل همراه با ...

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

مدل جهش و نزول

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

رشد S شکل

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
رشد نمایی

سیستم هدف جو

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
نوسان

سیستم نوسانی

رفتاری که توسط یک سیستم مرتبه دوم یا مرتبه بالاتر نشان داده می‌شود ...
رشد نمایی

رشد نمایی

رشد نمایی توسط یک حلقه بازخورد مثبت بین اجزای یک سیستم ایجاد می‌شود ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون رفتار غافلگیر کننده

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

مراجع آزمون و صحه گذاری

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون حساسیت سیاست

محققان و تصمیم گیرندگان باید تصمیم خود را در مورد اینکه کجا باید تلاش ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون پیش بینی رفتار تغییر ...

آزمون پیش‌بینی رفتار تغییر یافته نشان می‌دهد که در صورت تغییر یک ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون‌های پیامد سیاست

آزمون‌ها را می‌توان برای ایجاد اطمینان در پیامدهای یک مدل برای سیاست ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون اعضای خانواده

آزمون اعضای خانواده می‌پرسد که آیا مدل می‌تواند رفتار نمونه‌های دیگر ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون خطای انتگرال گیری

مدل‌های دینامیک سیستم معمولاً در زمان پیوسته فرموله می‌شوند و با انتگرال ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون حساسیت رفتاری

آزمون حساسیت رفتاری، حساسیت رفتار مدل را به تغییرات مقادیر پارامتر نشان می‌دهد ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون ناهنجاری رفتاری

هنگام شبیه سازی یک مدل دینامیک سیستم، انتظار می‌رود که مدل مانند سیستم ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون بازتولید رفتار

آزمون‌های بازتولید رفتار مقایسه می‌کنند که چگونه رفتار تولید شده توسط مدل ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون‌های رفتار مدل

دومین مرحله مهم در اعتبارسنجی مدل‌های دینامیک سیستم، آزمون‌های اعتبار رفتار مدل ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون سازگاری ابعادی

آزمون سازگاری ابعادی یکی از آزمون‌های اساسی است و باید در حین ساخت ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون کفایت مرزی

آزمون کفایت مرزی مناسب بودن مرز مدل را با هدف مورد نظر ارزیابی می ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون شرایط حدی

دل باید در شرایط حدی مقاوم باشد. یک آزمون مستقیم ساختار مهم، آزمون شرایط ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون تصدیق پارامتر

دومین آزمون تصدیق ساختار، آزمون تأیید پارامتر است و به معنای ارزیابی پارامترهای ثابت ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون تصدیق ساختار

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون های ساختار مدل

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
ازمون و اعتبار سنجی

آزمون و صحه گذاری

اعتبار نتایج در یک مدل دینامیک سیستم به شدت به اعتبار مدل وابسته است ...
رفتار پویا گروه ناب

Dynamic Behavior

اگرچه تفکر پویا یکی از ساده‌ترین مهارت‌های تفکر سیستمی برای تسلط است ...
نمودار رفتار در طی - گروه ناب زمان

Behavior Over Time

نمودارهای رفتار در طول زمان (BOT) نوعی ابزار تفکر سیستمی هستند. اغلب، تنها زمانی ...
خلاقیت

تعادل و بازخورد

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
تفکر سیستمی
خلاقیت

تعادل و بازخورد

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
علیت در مقابل همبستگی

علیت در مقابل همبستگی

هدف از مطالعه پویایی سیستم ("درک و بهبود دینامیک") با پیش بینی کوتاه مدت ...
تصفیه فاضلاب

تعریف مسئله

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
پیچیدگی دینامیکی

پیچیدگی دینامیکی

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
رفتار غیر منتظره سیستم _ مقاومت در برابر سیاست_ و استراتژی (1)

مقاومت در برابر سیاست‌ و ...

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
دوازده نقطه اهرمی

دوازده نقطه اهرمی

مدل‌های پایه، بلوک‌های سازنده مدل‌های دینامیکی یک سیستم هستند. مدل‌های ...
نقاط اهرمی

نقاط اهرمی و تفکر سیستمی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
تفکر سیستمی

رشد نقطه اهرمی سیستم ها

کلمه سیستم از کلمه یونانی "systema" گرفته شده است که به معنای ارتباط متقابل ...
alley_in_the_forest-wallpaper-1920x1080

نقاط اهرمی سیستم چیست؟

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
سازمان یادگیرنده

تفکر سیستمی و سازمان های ...

کلمه سیستم از کلمه یونانی "systema" گرفته شده است که به معنای ارتباط متقابل ...
تفکر سیستمی

تفکر سیستمی: چه، چرا، چه ...

تفکر سیستمی واکنشی نسبت به طبیعت بازخوردی دنیایی است که در آن زندگی می ...
سیستم تعریف

سیستم چیست؟ ویژگی ها، عناصر ...

کلمه سیستم از کلمه یونانی "systema" گرفته شده است که به معنای ارتباط متقابل ...
مدل کوه یخی

مدل کوه یخی

یک دیدگاه مفهومی ساده که معمولاً برای درک تفکر سیستمی استفاده می‌شود، سیستم ...
تحلیل داده
blog-digital-transformation-inevitable

چگونه داده‌های بزرگ در ...

با در دست داشتن اطلاعاتی در مورد جدیدترین و دگرگون‌سازها،‌ فرصت‌های جدیدی ...
_1948e7b8-a019-4f94-a884-3a5dad089535

الگوریتم K-Means

الگوریتمی برای گروه بندی n مشاهده در خوشه های k است که از کوانتیزاسیون ...
رهبری
استراتژی اقیانوس آبی 1500x500

عملیاتی کردن رهبری اقیانوس آبی

رهبران اقیانوس آبی برنده می‌شوند، زیرا وقت و تلاش آنها از فعالیت‌های ...
رهبری اقیانوس آبی

آیا می‌توان از رهبری ...

رهبری اقیانوس آبی به طور یکسان برای سازمان‌های بزرگ، متوسط ​​و کوچک اثربخش ...
LinkedIn company-background-1536x768

تئوری رهبری اقیانوس آبی

هنگامی که افراد برای اقدامات رهبری شما ارزش قائل هستند، در واقع رهبری شما ...
jeremy-bishop-xaZSE0h7yIY-unsplash-scaled

تفاوت‌های کلیدی رهبری اقیانوس ...

برنامه‌های توسعه رهبری و استراتژی‌های رهبری با این فرض ضمنی که در ...
1551332222701

از استراتژی اقیانوس آبی تا ...

آیا بین استعداد و انرژی بالقوه و استفاده نشده کارکنان از یک طرف و ...
کتاب شتابدهی

شتاب‌دهی

ما یک سیستم عملیاتی دو گانه پیشنهاد می‌کنیم که یک سیستم به کار ...
کتاب ذهنیت بنیان گذار

ذهنیت بنیان گذار

اکثر شرکت‌های بزرگ و موفق به عنوان شورشی شروع به کار کرده‌اند ...
nokia3310

تصمیمات نوکیا

اقداماتی که منجر به نزول نوکیا شد، یک داستان هشدار دهنده برای شرکت های ...
نوآوری
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش ضرورتی برای رشد ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش چیست؟ — تکثیر

نوآوری‌های بدون ارزش معمولاً مبتنی بر فناوری، پیشگامانه در بازار یا آینده‌نگر ...
رهبری اقیانوس آبی

آیا می‌توان از رهبری ...

رهبری اقیانوس آبی به طور یکسان برای سازمان‌های بزرگ، متوسط ​​و کوچک اثربخش ...
Innovation-Wallpaper

حرکت به سمت آینده، نه ...

رهبران سازمان‌ها خود را برای عملیات پس از پاندمی آماده می‌کنند. احتمالا ...
1_ucUFV64sxIsR8nntz0Cn0g

نوآوری دیجیتال در حین و ...

رهبران صنعت نگران بازگشت مجدد به شیوه‌های قدیمی خود و استفاده از درس ...
عصر جدید نوآوری

عصر جدید نوآوری

عصر جدید نوآوری بینش‌ها و شیوه‌های مورد نیاز شما را برای افزایش ...
سرمایه نوآور بالا

سرمایه نوآور

موفقیت نوآورانی مانند جف بزوس آمازون، به توانایی آنها در جلب حمایت از چشم ...
کتاب معمای نوآور

معمای نوآور

معمای نوآوران" یکی از مهمترین - اگر نه مهمترین – کتاب‌هایی است که نحوه وقوع ...
99

روش نوآور

رویکرد روش نوآور،‌ به طور سیستماتیک ابزارهای قدرتمندی را معرفی می‌کند که  میزان ...
کتاب دی ان ای نوآور

DNA نوآوران

با تفکر در مورد نحوه عملکرد این مهارت‌ها، استفاده از استعاره DNA بسیار ...
b2c-hero2

سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌آمیز

صدها شرکت درحال مقدمه چینی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز به امید ...
robot-hand-holding-light-bulb-ice-cream

ضرورت استراتژی نوآوری

هر سازمان موفقی در تلاش برای نوآوری است اما غالبا شرکت‌ها از رویکردهای ...
نوآوری

حکمرانی نوآوری

بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که نوآوری و رشد به هم گره خورده‌اند ...
خلاقیت و ایده پردازی
اختراع نوآوری - گروه ناب

نوآوری در مقابل خلاقیت

نوآوری بدون شک عامل اصلی رشد شرکت است. مدیران دائماً به دنبال راه‌هایی ...
تصفیه فاضلاب

تعریف خلاقیت – چرا،‌ چیستی ...

خلاقیت شامل توانایی توسعه ایده‌های جدید یا استفاده از اشیا یا اطلاعات به ...
think-difference-business-concept

تفکر خارج از چارچوب

در جستجوی بینش­های جدید در مورد اینکه بازارها و مشتریان شما چه کسانی ...
اختراع - گروه ناب

اختراع چیست

اختراع،‌ کشف یا خلق ایده‌های جدید است. اختراع شامل مفهوم، طراحی، ایجاد مدل ...
closeup-shot-human-hand-holding-lamp

تفکر خلاق

تفکر خلاقانه در مورد آینده نیازمند حساسیت به پیچیدگی، حرکت سریع نسبت به دنیای ...
نوآوری دگرگون ساز
eMemory-Technology-Inc

به کارگیری نوآوری‌های دگرگون ...

ضرورت و پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی در تمام حوزه‌ها و رشته‌هایی ...
1_ucUFV64sxIsR8nntz0Cn0g

نوآوری دیجیتال در حین و ...

رهبران صنعت نگران بازگشت مجدد به شیوه‌های قدیمی خود و استفاده از درس ...
دستاورد اجرا - پایین

تاثیر ماندگار کلیتون کریستنسن بر ...

کتاب معمای نوآور یک کار انقلابی بود و توضیح می‌داد که چگونه شرکت ...
Inspiring-_-TBS-Education

نوآوری دگرگون ساز نیاز به ...

سفر نوآوری دگرگون ساز چالش‌های سختی را به همراه خواهد داشت. نوآوری تحول ...
Spot and Make Use of Disruptive Innovation

حقایقی جاودانه در مورد نوآوری ...

“نوآوری دگرگون ساز فرایندی را توصیف می‌کند که طی آن یک محصول یا ...
Disruptive innovation vs. incremental ...

چهار روش برای مقابله با ...

یکی از رایج ترین نگرانی‌هایی که از مدیران می‌شنویم این است که ...
What-is-disruptive-innovation.

چگونه رهبران کنونی می‌توانند ...

در دنیای کسب وکار، وقوع دگرگون‌سازی شدید بی‌سابقه نیست. به دگرگون‌سازهایی ...
blog-digital-transformation-inevitable

چگونه داده‌های بزرگ در ...

با در دست داشتن اطلاعاتی در مورد جدیدترین و دگرگون‌سازها،‌ فرصت‌های جدیدی ...
Tackling-Disruptive-Innovation_-Agility.

اهمیت نوآوری دگرگون ساز در ...

اگرچه نوآوری همواره به عنوان یک عنصر مهم در دنیای کسب و کار مطرح ...
رقابت پذیری
رابطه مستقیمی بین رقابت‌پذیری و پایداری اقتصادی در سطح کسب و کارها و سطح ملی وجود دارد.

رقابت پذیری و پایداری

رابطه بین برخی جنبه‌های پایداری و رشد اقتصادی به طور گسترده توسط دانشگاهیان ...
رابطه میان رقابت پذیری و پایداری

رابطه میان پایداری زیست محیطی ...

کیفیت محیط زیست و ساختار یک جامعه به شدت به هم وابسته است. از ...
27105

پنج روند اقتصاد جهانی

گزارش رقابت جهانی 2019 یک قطب نمای اقتصادی بسیار ضروری است‌، که 40 سال ...
boy-girl-pulling-rope-playing-tug-war-park

انواع رقابت‌پذیری

در اقتصاد مدرن برای توسعه و پیشرفت باید استراتژی های رقابت پذیر اتخاذ کرد ...
رفاه

رقابت و رفاه

نقش سیاست‌های ضدانحصار به منظور ترویج و محافظت از رقابت، در نهایت ایجاد ...
انحصار

انحصار و رقابت

برای اولین بار در سال 1911 ، دیوان عالی ایالات متحده دریافت كه شرکت استاندارد ...
استراتژی اقیانوس آبی
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش ضرورتی برای رشد ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری ارزش - گروه ناب (2)

نوآوری ارزش چیست؟ — تکثیر

نوآوری‌های بدون ارزش معمولاً مبتنی بر فناوری، پیشگامانه در بازار یا آینده‌نگر ...
استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی – مطالعه موردی ...

مبدا فعالیت‌های سامسونگ لوازم الکترونیکی نبود. در سال 1938 بنیانگذار سامسونگ، بیونگ چول ...
استراتژی اقیانوس آبی

نقشه ذهنیِ رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی می‌تواند به سازمان‌ها در آزاد کردن و تحقق اقیانوس ...
استراتژی اقیانوس آبی 1500x500

عملیاتی کردن رهبری اقیانوس آبی

رهبران اقیانوس آبی برنده می‌شوند، زیرا وقت و تلاش آنها از فعالیت‌های ...
The true blue ocean – ProjectVRM

سیاست اقیانوس آبی: پیروزی ترودو ...

ترودو، با توجه بیشتر به افراد غیر رأی دهنده، در خلاف جهت سیاسیون سنتی ...
رهبری اقیانوس آبی

آیا می‌توان از رهبری ...

رهبری اقیانوس آبی به طور یکسان برای سازمان‌های بزرگ، متوسط ​​و کوچک اثربخش ...
LinkedIn company-background-1536x768

تئوری رهبری اقیانوس آبی

هنگامی که افراد برای اقدامات رهبری شما ارزش قائل هستند، در واقع رهبری شما ...
jeremy-bishop-xaZSE0h7yIY-unsplash-scaled

تفاوت‌های کلیدی رهبری اقیانوس ...

برنامه‌های توسعه رهبری و استراتژی‌های رهبری با این فرض ضمنی که در ...
1551332222701

از استراتژی اقیانوس آبی تا ...

آیا بین استعداد و انرژی بالقوه و استفاده نشده کارکنان از یک طرف و ...
کتاب استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های استراتژی ...
making-your-competition-irrelevant-with-blue-ocean-strategy

حرکت به سمت استراتژی اقیانوس ...

سال ۲۰۰۵، استراتژی اقیانوس آبی و در سال ۲۰۱۵ ویرایش جدید آن انقلابی در ...
Temp-1500x500

استراتژی اقیانوس آبی

در سال 2005‌، دبلیو چان کیم و رنه مابورگن با تشویق شرکتها برای ترک ...
اجرای استراتژی
25

دستاورد اجرا

دستاورد اجرا به دنبال اتصال استراتژی به عملیات برای خلق مزیت رقابتی است، شش ...
کتاب شتابدهی

شتاب‌دهی

ما یک سیستم عملیاتی دو گانه پیشنهاد می‌کنیم که یک سیستم به کار ...
کتاب ذهنیت بنیان گذار

ذهنیت بنیان گذار

اکثر شرکت‌های بزرگ و موفق به عنوان شورشی شروع به کار کرده‌اند ...
استراتژی-کارساز

استراتژی کارساز

کتاب استراتژی کارساز پنج فرمان را برای از بین بردن فاصله استراتژی تا اجرا ...
تدوین استراتژی
آینده ارتش آمریکا

چشم انداز ارتش آمریکا برای ...

مشکلات امروز اغلب به عنوان پیامدهای ناخواسته راه حل‌های دیروز به وجود می ...
Innovation-Wallpaper

حرکت به سمت آینده، نه ...

رهبران سازمان‌ها خود را برای عملیات پس از پاندمی آماده می‌کنند. احتمالا ...
استراتژیست

استراتژیست

کتاب‌های زیادی در مورد استراتژی در سی سال گذشته نوشته شده است، اما ...
کتاب سودآوری از کسب و کار محوری

سودآوری از کسب و کار ...

“سودآوری از کسب‌وکار محوری، ابزارهای اصیل و کاربردی جدیدی برای حمله به مسائل بر اساس یک مطالعه گسترده 10 ساله و مطالعات موردی عمیق، نشان می‌دهد ...
b2c-hero2

سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌آمیز

صدها شرکت درحال مقدمه چینی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز به امید ...
nokia3310

تصمیمات نوکیا

اقداماتی که منجر به نزول نوکیا شد، یک داستان هشدار دهنده برای شرکت های ...
robot-hand-holding-light-bulb-ice-cream

ضرورت استراتژی نوآوری

هر سازمان موفقی در تلاش برای نوآوری است اما غالبا شرکت‌ها از رویکردهای ...
آینده نگری
مزیتهای اینده پژوهی

آینده نگری استراتژیک

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
image

آینده پژوهی

آینده شرکت   نوشته دکتر محمدرضا عاطفی در دنیای شرکت‌ها، چیزهای زیادی در ...