کارگاه‌های آموزشی اختصاصی درون شرکتی

مرکز آموزش و توسعه مدیریت گروه ناب دانش عمیق حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی را با تجارب عملی درآمیخته و خدمات آموزشی خود را با هدف توانمندسازی مدیران و کارشناسان به صورت اختصاصی در محل شرکت‌ها و سازمان‌ها برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این دوره‌ها ایجاد توانمندی در مدیران و کارشناسان یک سازمان برای پیاده‌سازی دانش مربوطه و بکارگیری نمونه عملی شرکت و مطالعات موردی و کارگاه‌های آموزشی طراحی شده برای هر سازمان به صورت خاص می‌باشد. بارزترین مزیت برگزاری دوره‌ها به صورت درون سازمانی ایجاد فرصتی برای تطبیق دادن محتوای آموزشی با صنعت و چالش‌های موجود در سازمان مشتری است. ما می‌توانیم دوره‌ها را هماهنگ با استراتژی، فرایند و سیستم‌های موجود در سازمان اجراء کنیم، بدین ترتیب درک آموخته‌ها و به کارگیری آنها در فضای واقعی کار برای کارکنان به مراتب سریع تر امکان پذیر می‌شود. برنامه توانمندسازی استراتژی مرکز استراتژی گروه ناب یک برنامه دو ساعته برای مدیران ارشد تا کارگاه‌های آموزشی چند روزه را برای برگزاری در محل شرکت‌ها ارایه می­کند. این مرکز دوره‌های آموزشی خود را به صورت تخصصی در حوزه‌های ذیل ارائه می‌کند:

استراتژی
 • تدوین استراتژی
  • استراتژی‌های رقابتی
  • استراتژي رشد
 • اجرای استراتژی
  • ۴ قاعده اجرای استراتژی
  • تهیه نقشه استراتژی
  • کارت امتیازی متوازن
  • همسوسازی
  • سیستم قابلیت‌ها
  • چابکی استراتژیک
 • سیستم جامع مدیریت استراتژي
نوآوری
 • استراتژی های نوآوری
  • نوآوری دگرگون‌ساز
  • استراتژي اقیانوس آبی
  • استراتژی‌های نوآوری
 • مدیریت نوآوری
  • توسعه قابلیت‌های نوآوری
  • فرایند نوآوری
تحلیل استراتژیک
 • ابزارهای تحلیلی استراتژیک
Picture-003-forweb
IMG_0097-forweb
17022011121-forweb