مراحل توسعه

توسعه اقتصادی موفق یک فرایند ارتقای پی‌در‌پی و مستمر است. محیط کسب‌و‌کار یک کشور درگیر پشتیبانی و تقویت روش‌های موثر و روبه تکامل رقابت شرکت‌های مستقر در آن است.

مفاهیم کلیدی

1

مرحله عامل(منبع) محور

 

مرحله اول مرحله عامل محور است که در آن مزیت رقابتی صرفاً براساس موهبت‌های خدادادی مانند نیروی کار و منابع طبیعی بنا شده است. این فرایند فقط از دستمزدهای نسبتاً پایین پشتیبانی می‌کند.

2

مرحله سرمایه ‌محور

 

در مرحله سرمایه محور، بهره‌وری در تولید محصولات و خدمات استاندارد، منبع اصلی مزیت رقابتی می‌باشد. اقتصادها در این مرحله بر تولید و صادرات و بالاخره خدمات برون سپاری متمرکز هستند. آنها دستمزدهای بالاتری را می‌پردازند اما مستعد بحران‌های مالی و شوک‌های تقاضا برای تعاملات خارجی هستند.

3

مرحله نوآوری ‌محور

 

در مرحله نوآوری محور، منشأ خلق مزیت رقابت، توانایی تولید محصولات و خدمات نوآورانه در سرحد فناوری جهانی با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها است. ویژگی بارز محیط کسب‌و‌کار ملی در این مرحله، نقاط قوت در تمامی ابعاد مدل الماس به همراه وجود خوشه‌های عمیق و تخصصی است. خوشه‌ها نه تنها موتور محرکه ایجاد بهره‌وری بلکه محرک اصلی تقویت نوآوری در کلاس جهانی خواهند شد. مؤسسات، نهادها و مشوق‌های حمایت از نوآوری نیز به خوبی توسعه یافته‌اند و باعث افزایش کارآیی تعامل خوشه‌ای می‌شوند. شرکت‌ها با استراتژی‌های منحصر به فرد خود غالباً در سطح جهانی رقابت می‌کنند و به شدت در مهارت‌های پیشرفته، جدیدترین فناوری و ظرفیت نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تماس با مابرای ارتباط با کارشناسان ما کلیک کنید
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است

بینش‌های مرتبط