مدل الماس

هر کسب‌وکار در یک زمین بازی فعالیت می‌کند – محیطی که در آن به دنیا می‌آید و جایی که می‌آموزد چگونه رقابت کند. مدل الماس مدلی برای شناسایی ابعاد مختلف رقابت‌پذیری اقتصاد خُرد در سطح ملل و کشورها، استان‌ها، ‌شهرها، روستاها یا سایر مکان‌ها و درک نحوه تعامل آنها است. با شناسایی و بهبود عناصر موجود در الماس که مانعی بر سر بهره‌وری مکان‌ها است می‌توان رقابت‌پذیری را بهبود داد.

مفاهیم کلیدی

نقش محوری کسب‌وکار

 

این کسب‌وکارها هستند که شغل و ثروت خلق می‌کنند نه دولت‌ها

محیط کسب‌وکار

 

درک روش قرار گرفتن عناصر در محیط کسب‌وکار در کنار هم و تعامل برای بهبود بهره‌وری بسیار مهم است

چگونگی رقابت مکان‌ها

 

مکان‌ها از جمله کشورها، استان‌ها و شهرها برای خلق موثرترین محیط کسب‌وکار با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کیفیت محیط کسب‌وکار

چیزهای زیادی وجود دارد که برای رقابت‌پذیری مهم هستند. توسعه موفق اقتصادی فرایندی است برای ارتقای مستمر که در آن محیط کسب‌وکار بهبود می‌یابد تا راه‌های پیچیده‌تر رقابت را امکان‌پذیر سازد. این محیط همانطور که در مدل الماس گرفته شده است در چهار حوزه گسترش می‌یابد.

تماس با مابرای ارتباط با کارشناسان ما کلیک کنید
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است

بینش‌های مرتبط