فرآیند نوآوری

سازمان‌های نوآور سازمان‌هایی هستند که کلیه کارکنان خود را به نوآوری تشویق می‌کنند، از ایده‌های جدید و رویکردهای جدید استقبال می‌کنند، روش‌های متعارف تفکر و انجام کار را به چالش می‌کشند، حامی فرآیندهای داخلی هستند که از نوآوری پشتیبانی می‌کنند، منابع لازم را برای توسعه و اجرای ایده‌های جدید تخصیص می‌دهند و بالاخره به تلاش‌های نوآورانه پاداش می‌دهند.

خدمات ما شامل عارضه‌یابی و ارزیابی قابلیت‌های نوآوری و سپس ارایه توصیه‌هایی در مورد چگونگی تعریف نوآوری در داخل، اندازه‌گیری نوآوری در سازمان و نحوه پاداش‎‎دهی است. فرآیندهای نوآوری برای سازمان‌ها بسیار مهم است و نقش ما مشاوره و اجرای مناسب آنها است.

گروه ناب برای شرکت های جا افتاده و شرکت های استارتاپی از یک فرایند جامع نوآوری استفاده می کند که تلفیقی از رویکردهای چابکی در نرم افزار، استارتاپ ناب و تفکر طراحی است. ما خدمات مشاوره ای خود در چارچوب استراتژی ها سازمانی و با هدف کسب رشد ارایه می کنیم. ما به سازمان ها کمک می کنیم تا با توجه به شرایط عدم قطعیت و عدم اطمینان این کار را به صورت مستمر به یک قابلیت سازمانی تبدیل کنند. مراحل اجرای پروژه های نوآوری گروه ناب عبارتند از:

 

مرحله  اول: بینش از مجموعه اقداماتی که ما در برنامه توسعه DNA نوآور برای کارکنان تعریف کرده ایم– پرسش‌گری، مشاهده‌گری، شبکه‌سازی و آزمایش- برای کسب بینش‌های مورد نیاز درباره مسائلی که ارزش حل کردن را دارند، استفاده می کنیم.

 

مرحله  دوم: مسئله: کشف کاری که باید انجام شود. به جای شروع با راه‌حل‌ها، با بررسی نیاز یا مسئله مشتریان (اقدامات کاربردی، اجتماعی و احساسی که باید انجام شوند)  شروع می کنیم تا مطمئن شویم به دنبال حل مسئله‌ای در سازمان هستیم که ارزش حل شدن را دارد.

 

مرحله  سوم: راه‌حل: حداقل  نمونه اولیه محصول عالی. به جای ساخت محصولات در مقیاس کلان، از ساخت نمونه‌های اولیه نظری و مجازی برای چند بعد راه‌حل استفاده می کنیم. سپس هریک از راه‌حل‌ها را تکرار می کنیم تا حداقل یک نمونه اولیه مناسب ساخته شود و با ادامه این روند در نهایت به نمونه اولیه حداقلی از یک محصول عالی خواهیم رسید.

 

مرحله  چهارم: مدل کسب‌وکار: صحه‌گذاری استراتژی ورود به بازار. وقتی راه‌حل ها تثبیت شدند، آماده خواهیم بود دیگر اجزی مدل کسب‌وکار از جمله استراتژی قیمت‌گذاری، استراتژی جذب مشتری و استراتژی ساختار هزینه را صحه‌گذاری کنیم.