عارضه‌یابی و ارزیابی نوآوری سازمانی

بسیاری از مدیران عامل نمی‌دانند که چرا برنامه‌های نوآوری نمی‌تواند نتایج مورد انتظار آنها را برآورده کند، اما تعداد کمی از آنها حاضرند وقت و منابع صرف کنند تا یک ارزیابی سیستماتیک از وضعیت نوآوری خود انجام دهند و از این طریق به یک درک درست از “قابلیت‌های نوآوری” خود، قبل از شروع برنامه‌های گسترده نوآوری دست یابند. در نتیجه بسیاری از سازمان‌ها یک رویکرد استاندارد محور را مد نظر قرار می‌دهند که نمی‌تواند جنبه‌های فرهنگی سازمان، سطح مهارت تیم‌ها و سهم پیش‌بینی شده در اهداف استراتژیک شرکت را در نظر بگیرد.

انجام یک عارضه‌یابی یا ارزیابی نوآوری، بینشی در مورد نقاط قوت و ضعف کلی سازمان فراهم می‌کند، که چگونه ساختارهای سازمانی و جنبه‌های فرهنگی آن مانع از نوآوری می‌شود. هر سازمانی باید رویکردهای نوآوری را که برای آنها مناسب است طراحی کند و انجام یک کار عارضه‌یابی،‌ داده‌های ارزشمندی را فراهم می‌کند.

یک رویکرد سیستمی

دیدگاه ما به نوآوری مبتنی بر تفکر سیستمی است و هفت حوزه را برای کسب بینش نسبت به قابلیت نوآوری شما ارزیابی می‌کنیم. در هر یک از این حوزه‌ها، موانع و توانمندسازها، شکاف‌های مهم را برجسته می‌کنیم و شروع به تبیین وضعیت آینده نوآوری می‌کنیم. ما به سرعت قابلیت نوآوری در سطح یک شرکت، سازمان یا گروه کسب‌وکار را ارزیابی می‌کنیم و شکاف‌های قابلیت و ظرفیتی که باید برای رسیدن به اهداف نوآوری خود رفع کنید را شناسایی می‌کنیم. سیستم نوآوری گروه ناب الزاماتی را تعریف می‌کند که بین قابلیت‌های ابتکاری و کلاس نوآوری در سطح جهانی تمایز مشخصی ایجاد می‌کند.

برای اکثر رهبران مشخص شده است که صرف منابع بیشتر، لزوما به موفقیت منتهی نمی‌شود. بهترین نوآورانی که عملکرد عالی داشته‌اند،‌ سرمایه‌گذاری‌های خود بر روی نوآوری را هوشمندانه انجام می‌دهند. آنها این مسیر را از طریق درک فاصله بین توانایی‌های فعلی و آنچه برای ارائه عملکرد برجسته و در سطح جهانی لازم است، آغاز می‌کنند.

نتایج عارضه‌یابی و ارزیابی نوآوری سازمانی

ارزیابی بیرونی و شخص ثالث عینی از قابلیت نوآوری شما
تعیین موانع و توانمندسازهایی که بر عملکرد نوآوری شما تأثیر می‌گذارند
نقشه بلوغ نوآوری و تحلیل شکاف
تهیه برنامه تغییر و برنامه اجرا
حمایت و مالکیت سازمانی

رویکرد عارضه‌یابی نوآوری گروه ناب

ما رویکرد خود را از طریق تحقیقات گسترده علمی و عملی توسعه داده‌ایم. ما یک جعبه ابزار اختصاصی برای ارزیابی قابلیت نوآوری یک شرکت از طریق، نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌ها، کارگاه‌ها و تحقیقات مبتنی بر مطالعات موردی ساخته‌ایم. انجام یک عارضه‌یابی یا ارزیابی نوآوری، بینشی در مورد نقاط قوت و ضعف کلی سازمان فراهم می‌کند، که تعیین می‌کند چگونه ساختارهای سازمانی و جنبه‌های فرهنگی آن مانع از نوآوری می‌شود. هر سازمانی باید رویکردهای نوآوری را که برای آنها مناسب است طراحی کند و انجام یک کار عارضه‌یابی نتایج ارزشمندی را فراهم می‌کند.

بینش های مرتبط