شتاب‌دهی شرکت‌های جاافتاده

شرکت‌­های جا افتاده که در طی زمان در فناوری، ساختار و فرایندهای خود غرق شده‌اند با مواجهه با تغییرات محیطی بیشتر نیازمند نوآوری هستند. نوآوری در این شرکت­‌ها کار دشواری بوده و در عین حال برای بقا و رشدشان بسیار حیاتی می‌باشد.

برنامه‌های  شتاب‌دهی نوآوری ما در شرکت‌های جاافتاده در قالب توسعه قابلیت‌های نوآوری می‌باشد.  این برنامه‌ها با عارضه‌یابی و ارزیابی نوآوری آغاز و در نهایت به تجارب موفق نوآوری در شرکت ختم می‌شود.