شتاب‌دهی در شرکت‌های نوپا

یک شتاب‌دهی شدید که به منظور کمک به شرکت‌ های فناوری در مراحل اولیه شکل گیری خود برای دستیابی به پتانسیل های خود طراحی شده اند. شتاب دهنده ها فرصتی را برای رشد چشم‌گیر کسب‌وکارها و توسعه محصول در مدت زمان کوتاه فراهم میکنند. از طریق قرار گرفتن در یک محیط کاملا متمرکز و پویا در کنار مربیان همفکر و نوآور، تیم‌های نوپا می‌توانند از تجربه و قابلیت‌های یک برنامه شتاب‌دهنده استفاده کنند تا نوآوری‌های خود را به مقیاس برسانند. شتاب‌دهی در شرکتهای نوپا که هنوز در حد ایده بوده و شرکت و ساختارها شکل نیافته است کمک می‌کند تا روند تکامل،‌ تجاری‌سازی و توسعه محصولات با کمترین ریسک، تسریع شود.