شتاب‌دهی نوآوری

ماموریت مرکز شتاب‌دهی نوآوری ناب، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشورمان در مقابل اقتصاد جهانی با ترویج نوآوری کشورمان است.

شتاب‌دهنده چیست؟شتاب‌دهنده برنامه‌ای برای کاهش ریسک نوآوری و افزایش احتمال موفقیت شما است.شتاب‌دهنده نوآوری برنامه‌ای است برای توسعه، آزمون و رشد ایده‌های جدید کسب‌وکار در یک محیط مناسب و عملی است. تیم‌ها با بکارگیری یک رویکرد ساختاریافته که توسط گروه ناب توسعه یافته است یک محصول یا خدمت جدید را با سرعت طراحی و روانه بازار می‌کنند. در شرکت‌های جاافتاده معمولا این کار در عرض چند ماه و خارج از فرآیندهای رسمی سازمانی صورت می‌گیرد. گروه ناب خدمات مشاوره‌ای خود را حول سازماندهی شتاب‌دهنده شرکتی متمرکز کرده است. با این فرض که هیچ دو سازمانی مشابه هم نیستند. و برای هر شرکت باید برنامه شتاب‌دهی خاص خودش طراحی شود.

نتایج خدمات نوآوری گروه ناب

گروه ناب به شما کمک می‌کند تا یک شتاب‌دهنده حضوری ویا مجازی برای آزمایش سریع و صحه‌گذاری ایده‌های جدید کسب‌وکار داشته باشید. روند ساختاری و پشتیبانی عملی تیم‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا پروژه‌های جدیدی که بیشترین تاثیر تجاری را خواهد داشت را راه‌اندازی کنیم. گروه ناب با طراحی یک ساختار مناسب به عنوان بخشی از قابلیت‌ها و توانایی‌های نوآوری شرکت‌ها خواهد بود. گروه ناب همراهی مستمر و همکاری استراتژیک برای حفظ و توسعه قابلیت نوآوری شرکت‌ها در طی مسیر پر فراز و نشیب رقابت و تحولات محیطی خواهد بود.

تأثیر تجاری

 

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا پروژه‌های کلیدی استراتژیک را تسریع کرده و تعیین می‌کند که کدام یک محرک رشد کسب‌وکار است و کدام یک را باید کنار گذاشت.

بینش مشتری

 

گروه ناب کمک می‌کند تا بینش‌ها و رفتارهای خرید بازارهای فعلی و بازارهای جدید خود را کشف کنید.

قابلیت‌سازی

 

گروه ناب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا قابلیت‌های اساسی مورد نیاز برای نوآوری در سازمان ایجاد و زمینه اجرای پروژه‌های نوآوری فراهم گردد.

نوآوری در محل

 

خدمات مشاوره‌ای مستمر گروه ناب

ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا از انقلاب فناوری جدید نهایت استفاده را ببرند و خود را به کسب‌وکارهای دارای قابلیت­های به­روز تبدیل کنند. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا با موفقیت، دوره گذر از تحولات محیطی (فناوری، بازار، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …) را با موفقیت پشت سر بگذارند.

شتاب‌دهی در شرکت‌های نوپا

شتاب‌دهی در شرکت‌های جاافتاده

سفر شتاب‌دهنده

I. دامنه چالش مورد مطالعه را تعریف کرده و تیمی را برای حل آن تعیین می‌کنیم.

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا:

 

 • یک چالش کسب‌وکار را به شکل واضح و روشن تعریف کنند
 • اندازه فرصت بازار را اندازه‌گیری کنند
 • یک تیم چندتخصصی را راه‌اندازی کنند
 • ذینفعان داخلی را همسو با معیارهای سرمایه‌گذاری هدایت کنند
II. مسئله مشتری را کشف و صحه‌گذاری کنید

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا:

 

 • بخش‌ها و ویژگی‌های بخش‌های بازار را تعریف کنند
 • سفر فعلی مشتری را به تصویر بکشند
 • نقشه ذینفعان و نقشه اکوسیستم را طراحی کنند
 • فرضیه‌های مسئله را صحه‌گذاری کنند
III. برای چندین راه‌حل، نمونه‌های اولیه‌‌ ساخته و صحه‌گذاری کنید

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا:

 

 • راه‌حل‌های موجود را کشف کنند
 • در مورد رویکردهای مختلف ایده‌پردازی کنند
 • سفر آینده مشتری را به تصویر بکشند
 • از مفاهیم انتخاب شده یک نمونه اولیه ساخته و توسط مشتریان آزمون کنند
IV. یک مدل کسب‌وکار پایدار را تعریف و آزمون کنید

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا:

 

 • مدل‌های مختلف کسب‌وکار و جریان‌های درآمد را ترسیم کنند
 • یک دستاورد تجاری را شبیه سازی کنید
 • فرضیه‌های معتبر کلیدی را از طریق مشتریان صحه‌گذاری کنید
V. یک استراتژی ورود به بازار تهیه کنید

گروه ناب به مشتریان خود کمک می‌کند تا:

 

 •  تمام آموخته‌های خود را در یک داستان جذاب ترکیب کنند
 • یک برنامه عملی برای ورود به بازار بسازند
 • یک برنامه سرمایه‌گذاری مورد نیاز داخلی یا خارجی را تهیه کنند

بینش های مرتبط