خوشه‌ها

نقشه اقتصادی امروز جهان بوسیله خوشه‌ها مشخص می‌شود.

خوشه عبارت است از چگالی و میزان تمرکز جغرافیایی شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات مرتبط در یک زمینه خاص که می‌تواند در یک منطقه، استان یا کشور مستقر شده باشند. خوشه‌ها به این دلیل بوجود می‌آیند که باعث افزایش بهره‌وری شرکت‌ها می‌شوند و این بواسطه تمرکز دارایی‌های محلی و حضور شرکت‌ها، نهادها و زیرساخت‌هایی است که پیرامون شرکت تجمیع شده‌اند و سبب کاهش هزینه‌ها و بهبود و ارتقای خروجی آنها می‌شود.

مفاهیم کلیدی

خوشه‌ها باعث افزایش بهره‌وری و کارایی عملیاتی می‌شود

خوشه‌ها سبب تسهیل تجاری‌سازی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید می‌شوند

خوشه‌ها محرک و تقویت کننده نوآوری هستند

اقدامات ابتکاری خوشه

اقدامات ابتکاری توسعه خوشه یک جهت‌گیری و مسیر مهم در خط‌مشی‌های اقتصادی هستند. خوشه‌ها با تکیه بر تلاش‌های گذشته در تثبیت اقتصاد کلان،‌ خصوصی‌سازی، گشایش بازارها، و کاهش هزینه‌های عملیات کسب‌وکارها می‌توانند رقابت را در اقتصاد روز به روز پیچیده، ‌مبتنی بر دانش و پویا تقویت کنند.

خدمات ما

ارزیابی وضعیت خوشه‌های موجود در سطوح استان،‌ شهر و روستا

تدوین استراتژی و اقدامات ابتکاری شکل‌گیری خوشه

توانمندسازی خوشه‌ها

پایش عملکرد و محک زنی خوشه‌ها

طراحی خوشه‌های صنعتی برای شرکت‌های مادر تخصصی و هولدینگ‌ها

تماس با مابرای ارتباط با کارشناسان ما کلیک کنید
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است

بینش‌های مرتبط