استراتژی ورود به بازار

برای محصولات و خدمات

 

به بازار بروید

دیدگاه‌های غیر واضح در راه‌اندازی محصولات یا خدمات جدید.

راه‌اندازی یک محصول یا خدمات جدید در یک محیط با تغییر سریع یا منطقه یا زمینه جدید همیشه یک کار پرریسک است و اغلب اوقات انتظارات تعیین شده را برآورده نمی‌کند. یک استراتژی موثر در بازار فراتر از شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی و ایجاد نیروی فروش است. اینها عناصر مهم رویکرد تعالی حرکت شما هستند اما برای افزایش موفقیت کسب‌وکار خود باید چیزهای دیگری را هم در نظر بگیرید که گروه ناب در شکل‌گیری و تفکری متفاوت به شما کمک می‌کند:

تقسیم بندی و درک مشتری

درک اینکه چه مسئله‌ای را حل می‌کنید و برای چه کسی حل می‌کنید نیمی از فرایند تعریف مسئله است. تقسیم بندی مشتری اغلب توسط ملاحظات صرفاً جمعیتی انجام می‌شود که محرک‌های رفتاری را در نظر نمی‌گیرد. داشتن درک صحیح از اینکه بیماران / مصرف کنندگان شما چه کسانی هستند و چه چیزی رفتار آنها را تحریک می‌کند، در ایجاد راه‌حل‌هایی مطلوب از نظر مشتری و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی کمک خواهد کرد

توسعه راه‌حل‌های مشتری محور غیر شفاف

با شروع به درک عمیق از مسائل بیماران/ مشتریان، چالش اصلی توسعه راه‌حل‌های غیرواضحی است که نیازهای خاص گروه هدف شما را برآورده کند. انجام این کار به یک رویکرد انعطاف‌پذیر و عملی برای ایجاد راه‌حل‌های مشترک با مشتری و کار در تیم‌های چندبخشی فراتر از تصورات صنعت نیاز است.

صحه‌گذاری سفر مشتری

سفرهای مشتری ابزاری حیاتی برای اطمینان از منطقی بودن راه‌حل شما در برابر ویژگی‌های کلی مشتریان هدف است. به جای اینکه یک رابطه تک بعدی از نحوه تعامل مشتری با محصول یا خدمات شما به شکل سنتی که هم اکنون در همه جا رایج است را ایجاد کنید، ضروری است که نقاط تماس تأثیرگذاران و سایر ذینفعان مربوطه را بررسی کنید.

مدل‌های کسب‌وکار و قیمت گذاری

تدوین مدل‌های کسب‌وکار پایدار نباید بدون فکر قبلی باشد. بدون داشتن یک مدل کسب‌وکار پایدار، قادر به بهبود شاخص حفظ مشتریان خود نخواهید بود. آزمون و صحه‌گذاری راه‌حل شما باید در طول مسیر توسعه از مرحله اولیه تعریف مسئله تا آزمایش دقیق قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد.