استراتژی اقتصادی

ملت‌ها، مناطق، استان‌ها، شهرها و روستاها همه به استراتژی‌ اقتصادی شفافی نیاز دارند که همه ذینفعان را مد نظر قرار دهد، نوآوری را تقویت ‌کند و در نهایت بهره‌وری را بهبود بخشد. یک استراتژی منسجم – که مخصوصاً در موارد بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های اقتصادی ضروری است – نیاز به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها دارد. بنابراین به چیزی فراتر از لیست‌های طولانی توصیه‌ها، پروژه‌ها و اقدامات گسسته نیاز است تا رقابت پذیری آنها افزایش یابد. 

ایجاد استراتژی اقتصادی: ارزش پیشنهادی

ارزش پیشنهادی با توجه به دارایی‌ها، موقعیت مکانی و نقاط قوت بالقوه آن، جایگاه رقابتی متمایز آن را مشخص می‌کند.

  • کدام عناصر محیط کسب‌و‌کار می‌تواند نقاط قوت متمایزی نسبت به دیگران ایجاد کند؟
  • چه خوشه‌های نیرومندی یا درحال ظهوری می‌تواند بر روی آنها ساخته ‌شود؟

چگونه مکان‌ها با هم رقابت می‌کنند؟

تماس با مابرای ارتباط با کارشناسان ما کلیک کنید
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است

بینش‌های مرتبط  >