ارزیابی نوآوری فردی

 

نقاط قوت نوآوری فردی خود را ارزیابی کنید

و نکات اختصاصی در مورد چگونگی پیشرفت خود دریافت کنید.

شما بیش از آنچه فکر می‌کنید ظرفیت خلاقیت دارید.

صرف نظر از اینکه خود را “یک فرد خلاق” می‌دانید یا نه، خود ارزیابی نوآوری بینش عملی در مورد چگونگی ایجاد خلاقیت بیشتر در درون خود و تیم شما ارائه می‌دهد.

اندازه‌گیری نوآوری مهم است

مدیریت موفق نوآوری، مهارت و معیارهای متفاوتی را نسبت به مدیریت سنتی می‌طلبد. ما از چارچوبی در نوآوری استفاده می‌کنیم که در صنایع و سراسر جهان ثابت شده است.

DNA نوآور مشخص می‌سازد، نوآوران موفق عادات رفتاری متداولی از خود نشان می‌دهند – عاداتی که می‌توانند ظرفیت خلاقیت هر کسی را تقویت کنند

استیون آر.کوریفرانکلین کوری

DNA  نوآور

پنج مهارت اکتشافی، اصلی‌ترین رفتارهایی است که بطور مداوم توسط افراد نوآور تکرار می‌شود. این رفتارها – تجمیع، پرسیدن، مشاهده، شبکه‌سازی و آزمایش – به توانایی فرد در تولید ایده‌های جدید کمک می‌کند که منجر به تولید محصولات، فرآیندها یا مدل‌های کسب‌وکار جدید می‌شود.

تجمیع

اتصال ایده‌های به ظاهر نامرتبط به روش‌های جدید و غیرمنتظره

پرسش‌گری

پرسیدن یعنی طرح سوالاتی که منجر به بینش، ارتباطات، امکانات و جهت‌های جدید می‌شود

مشاهده

توجه دقیق به دنیای اطراف و توجه به آنچه دیگران ممکن است نداشته باشند – که به نوبه خود منجر به فرصت‌های جدید می‌شود

شبکه‌سازی

برای شنیدن ایده‌های دیگران و دریافت بازخورد خود، به طور فعال در جستجوی نظرات و دیدگاه‌های متنوعی باشید

آزمایش

جستجوی اطلاعات و تجربیات جدید،‌ آزمایش چیزهای جدید، جداکردن برای جمع‌آوری مجدد آنها و آزمایش ایده‌های خود

بینش های مرتبط