استراتژی‌های رشد ایجاد کنید

 

دگرگون‌سازی تغییر بازی در یک لحظه اتفاق می‌افتد. آیا در چنین شرایطی شما یک استراتژی رشد دارید؟

 رشد همیشه دشوار است، اما در زمان تغییر و عدم قطعیت حتی شرکت‌های موفق هم می‌توانند با موانع زیادی برای رشد روبرو شوند. مدل‌های کسب‌وکار قابل اعتماد به سرعت از حیض انتفاع ساقط می‌شوند. به نظر می‌رسد استارتاپ‌های دگرگون‌ساز از هر جایی می‌توانند سربرآورند. سازمان‌هایی که در انجام کارهایی، بسیار ماهر هستند که باعث موفقیت آنها شده است با “معمای نوآور” روبرو – و قربانی موفقیت خود می‌شوند. تیم‌های رهبری بیش از حد مشغول اجرا هستند بگونه‌ای که نمی‌توانند بلندمدت فکر کنند، یا فرایندی در اختیار ندارند که در آن از بقای در اینده احساس اطمینان کنند.

رویکردهای سنتی استراتژی رشد برای پیش‌بینی آینده به گذشته نگاه می‌کنند. آنها در یک مسیر اشتباه حرکت می‌‍‌کنند. ما اعتقاد داریم که وقتی شما برای تدوین استراتژی رشد، رویکرد “بازگشت به آینده” را انتخاب می‌کنید، می‌توانید مسیرهای جدیدی را برای رشد ایجاد کنید که هنوز تصور نشده‌اند.

ایجاد چشم‌انداز برای آینده. ما با رهبران هم در سطح سازمانی و هم در سطح بخشی همکاری می‌کنیم تا با یک چشم‌انداز مشترک برای آینده همسو شوند، این که چه کسی خواهیم شد، کجا بازی کنیم، چگونه برنده شویم.

به طور خاص، ما به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا:

 

 • روندهای دگرگون‌ساز و پیامدهای مربوط به کسب‌وکار خود را درک کنند
 • فرصت‌های بالقوه رشد را در بازارهای مجاور و “فضای خالی” شناسایی کنند
 • نقش ادغام و تملک را در پورتفولیوی رشد تعریف کنند
 • برای شتابدهی رشد، ایده‌های تغییر دهنده بازی را شناسایی و دنبال کنند
 • عدم همسویی رهبری را درک و اصلاح کنند: متحد کردن تیم مدیران ارشد پیرامون استراتژی
 • یک دیدگاه در مورد “آنچه باید انجام شود” مشتری را از طریق بازار و فرصت‌ها ایجاد کنند
 • یک دیدگاه مشترک از آرزوهای آینده و یک برنامه دقیق برای چگونگی دستیابی به آنها ایجاد کنند

سازماندهی برای تحقق فرصت‌های جدید. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا پورتفولیویی فرصت‌ها در سراسر کسب‌وکار را شناسایی کنند و جنبشی سازمانی برای موفقیت ایجاد کنند. این شامل:

 

 • تخصیص منابع به مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای محوری از یک طرف و رشد جدید از طرف دیگر می‌شود
 • فرصت‌های مشتری مداری را در اولویت قرار دهند
 • ذینفعان را با یک استراتژی جدید همسو کنند و مواردی که باید تغییر کنند را مشخص نمایند

خدمات ما فراتر از مشاوره ساده استراتژی رشد هست. ما با قرار دادن نقاط عطف، اهداف و برنامه‌های یادگیری مناسب، به خلق برنامه و پشتیبانی از اجرای متمرکز کمک می‌کنیم:

 

 • طرح‌های اولیه مدل‌های کسب‌وکار
 • درک “کارهایی که مشتری باید انجام دهد”
 • خلق و اجرای معیارهای عملکرد و سایر سیستم‌ها برای پیگیری کارهای جدید و متفاوت
 • توسعه برنامه‌هایی برای یادگیری جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید

رویکرد ما کاملاً مشارکتی، مبتنی بر ارزش‌های ما و با تمرکز بر تأثیر واقعی و پایدار است.