نوآوری

تفکر خلاق

تفکر خلاقانه در مورد آینده نیازمند حساسیت به پیچیدگی، حرکت سریع نسبت به دنیای پیش‌رو، توانایی پیش‌بینی دگرگون‌سازهای جهشی غیر منتظره ... ادامه مطلب

حکمرانی نوآوری

بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که نوآوری و رشد به هم گره خورده‌اند. زیرا ایده‌های خلاق و جدید باعث ایجاد کسب‌وکارهای بیشتر ... ادامه مطلب