کتاب های ناب

استراتژیست

کتاب‌های زیادی در مورد استراتژی در سی سال گذشته نوشته شده است، اما تعداد کمی در مورد “استراتژیست” است. استراتژیست، یک ... ادامه مطلب

دستاورد اجرا

دستاورد اجرا به دنبال اتصال استراتژی به عملیات برای خلق مزیت رقابتی است، شش مرحله “فرایند دستاورد اجرا(XPP) ” از تدوین ... ادامه مطلب

سرمایه نوآور

موفقیت نوآورانی مانند جف بزوس آمازون، به توانایی آنها در جلب حمایت از چشم اندازهای بلندمدت خود از سوی روسا، همکاران، ... ادامه مطلب