آینده نگری کشاورزی

 

تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها، افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت، رشد شهرنشینی، کاهش بهره وری خاک،‌ و … همه چالش هایی هستند که زمینه ساز تحولات گسترده ای در حوزه کشاورزی است.

نوآوری های دگرگون ساز در تمام این صنعت در حال وقوع است. رصد این فناوری ها و اسکن تحولات می تواند به بخش بانکداری کشور کمک کند تا آینده را از هم اکنون ببینند و در برنامه های استراتژیک به تغییرات و روندهای فناوری توجه کنند.

ما آمادگی داریم تا خدمات آینده پژوهی اختصاص به شرکت‌ها و تامین کنندگان صنعت کشاورزی ارایه دهیم.

 

گزارشات آینده پژوهی کشاورزی

لجستیک کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: تاثیر کشاورزی عمودی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اقتصاد کشاورزی

آینده کشاورزی: قابلیت اقتصادی کشاورزی ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
بازار کشاورزی عمودی

آینده کشاورزی: بازار کشاورزی عمودی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
 
 
 
گروه ناب در حوزه‌های زیر به شرکت‌ها  کمک می‌کند.
 
 
 
 
 

بینش‌های مرتبط

twitter-header-1500x500 (3)

آینده نگری تکنولوژی

سرعت تغییرات تکنولوژیکی و ظهور فناوری‌های دگرگون ساز به طور مداوم ساختارهای صنعتی ...
آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده نگری اب

آینده نگری آب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده کشاورزی

آینده نگری کشاورزی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...

آینده پژوهی

آینده نگری