آینده نگری آب

 

تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها، افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت، رشد شهرنشینی، کاهش بهره وری خاک،‌ و … همه چالش هایی هستند که زمینه ساز تحولات گسترده ای در حوزه آب است.

نوآوری های دگرگون ساز در تمام این صنعت در حال وقوع است. رصد این فناوری ها و اسکن تحولات می تواند به بخش بانکداری کشور کمک کند تا آینده را از هم اکنون ببینند و در برنامه های استراتژیک به تغییرات و روندهای فناوری توجه کنند.

ما آمادگی داریم تا خدمات آینده پژوهی اختصاص به شرکت‌ها و تامین کنندگان صنعت آب ارایه دهیم.

 

گزارشات آینده پژوهی آب

فاضلاب

آینده آب: سیستم‌های غیرمتمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
برنامه ریزی استراتژیک آب

برنامه‌ریزی استراتژیک با تمرکز ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
نوآوری آب

آینده آب: نوآوری‌ها پایداری ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اکوسیستم آب

آینده آب: تأثیر اقتصادی خوشه ...

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
آینده آب تغییرات شدید اقلیم

آینده آب: تغییرات شدید اقلیم

ایران در دهه‌های اخیر به سرعت در حال گرم شدن بوده است که ...
 
 
 
گروه ناب در حوزه‌های زیر به شرکت‌ها  کمک می‌کند.
 
 
 
 
 

بینش‌های مرتبط

twitter-header-1500x500 (3)

آینده نگری تکنولوژی

سرعت تغییرات تکنولوژیکی و ظهور فناوری‌های دگرگون ساز به طور مداوم ساختارهای صنعتی ...
آینده نگری شرکت

آینده نگری شرکت

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده نگری اب

آینده نگری آب

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...
اینده کشاورزی

آینده نگری کشاورزی

رقابت مبتنی بر پلتفرم بسیاری از بخش‌ها را تغییر داده است. اکنون هر ...

آینده پژوهی

آینده نگری