آیا می توانید کارکنان غیرمتعهد و منفعل  را به کارکنان متعهد و درگیر تبدیل کنید؟

نویسنده: محمدرضا عاطفی

دکتر محمدرضا عاطفی
مشاور استراتژی - آینده پژوهی - عضو هیات علمی دانشگاه- رئیس هیات مدیره گروه ناب

در هر سازمانی افراد منفعل و بی تعهد وجود دارد. از بعضی از آنها هرگز نمی‌توانید انتظار داشته باشید که به کارکنان متعهد و علاقه‌مند تبدیل شوند. این یک هدف غیرواقعی است و رهبری اقیانوس آبی نیز به دنبال آن نیست. آنچه رهبری اقیانوس آبی تلاش می‌کند انجام دهد تبدیل اکثریت قریب به اتفاق کارکنان منفعل و بی تعهد به افراد متعهد است و بدین ترتیب به تحول سازمانی با عملکرد بالا دست می‌یابد. این امر مستلزم آن است که رهبران اقدامات و فعالیت‌هایی را که ارزش کمی در تحقق این هدف اساسی دارند یا هیچ ارزشی برای آن خلق نمی‌کنند را حذف کنند و یا کاهش دهند و مواردی را که به رهبری موثر کمک می‌کنند، خلق یا افزایش دهند. رهبران با “حذف” و “کاهش” منابع و هزینه‌های صرف شده برای اقدامات و فعالیت‌های بدون ارزش افزوده، زمان و فضای لازم را برای تأمین و ایجاد فعالیت‌های مورد نظر به دست می‌آورند. به طور کلی، این کار به یک سازمان اجازه می‌دهد تا به شکلی  سریع و با هزینه کم به نتایج تأثیرگذار دست یابد. در بعضی از سازمان‌ها من از رهبران می‌خواهم که فعالیت‌های خود را در یک هفته لیست کنند. سپس فعالیت‌های با ارزش افزوده را از بدون ارزش افزوده تفکیک کنند. حال باید شما باید مشخص کنید کدام فعالیت‌ها و اقدامات شما منجر به تعهد و مشارکت کارکنان می‌شود و کدام یک از آنها باعث بی‌تفاوتی و انفعال کارکنان می‌شود. رهبری هم هنر است و هم علم. صرف داشتن شخصیت کاریزماتیک می‌تواند باعث شروع مشارکت و تعهد شود اما ضامنی برای استمرار آن نیست. آنچه که می‌تواند چنین ارزشی را خلق کند تلاش پی در پی و مستمر شما برای خلق اقیانوس آبی از استعدادهای کارکنان و تلاش در جهت بره‌برداری از این اقیانوس است. موفقیت کسب‌وکار شما به شدت وابسته به میزان تعهد و مشارکت کارکنان شما است. دو گروه فعالیت می‌تواند به شما کمک کند: ۱- توجه به نیازهای و اهداف شخصی کارکنان. هریک از کار کردن در سیستم شما هدفی را دنبال می‌کند. این اهداف می‌تواند در زمینه تامین مالی برای زندگی باشد و  یا پیشرفت در کار و ارضای شخصی. همه انسان‌ها به پیشرفت نیاز دارند. ایجاد کار راهه شغلی و ایجاد فرصت‌های برابر رشد برای همه کارکنان مهمترین جنبه انسانی است که مورد توجه کارکنان قرار می‌گیرد. ۲- چشم‌انداز و اهداف مشخص و بلندپروازانه سازمانی. همه انسان‌ها دوست دارند در یک سازمان موفق فعالیت کنند. همه به دنبال رشد هستند و از تلاش در یک سازمان موفق خوشحال خواهند شد. بخشی از جلب تعهد و مشارکت کارکنان به موفقیت سازمان شما مرتبط است. بنابراین هر چقدر سازمان موفق‌تر عمل کند میزان مشارکت و تعهد کارکنان بیشتر می‌شود. در یک حلقه مثبت، هرچقدر که کارکنان تعهد و مشارکت بیشتری در فعالیت‌های نوآوری سازمان داشته باشند میزان موفقیت سازمان هم بیشتر می‌شود. کار رهبران ساختن این حلقه مثبت است. به رویکردهای گذشته در ایجاد تعهد و مشارکت کارکنان توجه نکنید. این حوزه بیش از پیش نیازمند نوآوری است. باید چشم‌ها را شست،‌ جور دیگر باید دید.

بینش‌های مرتبط

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی – مطالعه موردی ...

مبدا فعالیت‌های سامسونگ لوازم الکترونیکی نبود. در سال 1938 بنیانگذار سامسونگ، بیونگ چول ...
استراتژی اقیانوس آبی

نقشه ذهنیِ رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی می‌تواند به سازمان‌ها در آزاد کردن و تحقق اقیانوس ...
استراتژی اقیانوس آبی 1500x500

عملیاتی کردن رهبری اقیانوس آبی

رهبران اقیانوس آبی برنده می‌شوند، زیرا وقت و تلاش آنها از فعالیت‌های ...
The true blue ocean – ProjectVRM

سیاست اقیانوس آبی: پیروزی ترودو ...

ترودو، با توجه بیشتر به افراد غیر رأی دهنده، در خلاف جهت سیاسیون سنتی ...

استراتژی

استراتژیاستراتژی اقیانوس آبینوآوری